Skip to main content

Introduktion till radiografisk forskning och forskningsmetodik

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Radiografi
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursens övergripande mål är att ge en översikt av den framtida radiologin och aktuell forskning. Den ger en introduktion till det radiografiska kunskapsfältet med utgångspunkt i undersökningsmetoder, diagnoser och interventioner. Studenten lär sig förstå och tillämpa begrepp och metoder, att formulera forskningsfrågor samt att framföra och utveckla argument i muntliga och skriftliga presentationer. Ett ytterligare mål är att få en djupare förståelse för kunskapsproduktion och forskningsprocessen.

Information om distansutbildningen

1 obligatorisk träff/månad. Lärarstöd ges via lärplattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examination sker genom inlämningsuppgifter samt skriftlig och muntlig presentation. Utöver kursträffarna ges under vårterminen handledningstillfällen vid skrivandet av projektplanen. 

Anmälan HT19

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 8
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 02 september 2019 - 07 juni 2020
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
 • Anmälningskod: KI-61018

Särskild behörighet

Röntgensjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet radiografi. Utöver detta krävs avslutade kurser omfattande 45 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp) Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 20 juni 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Kent Fridell, kent.fridell@ki.se, 08-52483870

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen