Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och som möter patienter där ohälsosamma levnadsvanor kan utgöra grunden för långvarig sjukdom. Den ger dig kunskap om sambandet mellan levnadsvanor och hälsa och andra livsstilsfaktorer, samt hur du kan inspirera patienter till medvetenhet om livsstilens betydelse och därmed förbättra sin hälsa. Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper, introducerar metoder och verktyg för att arbeta med levnadsvanor på ett evidensbaserat sätt samt kunskap om hur de nationella riktlinjerna för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor ska implementeras. Mellan kursträffarna pågår kursen via en webbaserad lärplattform.

Information om distansutbildningen

2 obligatoriska träffar à 2-3 dagar på campus i Flemingsberg. Därutöver tillkommer 2 obligatoriska schemalagda webbaserade moment via lärplattformen.
Kursen genomförs som distansutbildning med webbaserad lärplattform som bas. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examination sker genom gruppuppgifter och individuella uppgifter, samt genom ett examinationsseminarium som genomförs antingen fysiskt eller digitalt.

Anmälan HT22

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 07 november 2022 - 15 januari 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
 • Anmälningskod: KI-61040

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Ing-Mari Dohrn, ing-mari.dohrn@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen