Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Odontologi
  • Institutionen för odontologi

Kursen ger fördjupade kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetodik samt om tillämpningen inom odontologisk forskning. Den ger dig möjlighet att ytterligare utveckla din förmåga till kritisk granskning och ett forskningsetiskt förhållningssätt och lägger grunden för att efter avslutad kurs kunna genomföra ett examensarbete på avancerad nivå inom ditt huvudområde. Kursen är speciellt riktad till dig som har för avsikt att läsa till en magisterexamen i tandteknik eller oral hälsa, eller till en masterexamen i odontologi. 

Kursen ges på kvartsfart under ett läsår. I kursen ingår obligatoriska undervisningsaktiviteter och examinationer på campus Flemingsberg. Resterande delen bygger på självstudier och eget arbete med inlämningsuppgifter/forskningsplan.

Anmälan HT23

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 28 augusti 2023 - 02 juni 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-61050

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom odontologi, odontologisk profylaktik/oral hälsa eller tandteknik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Nagihan Bostanci, nagihan.bostanci@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen