Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Medicin
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen riktar sig till dig som har examen från hälso- och sjukvårdsutbildningar och som har intresse för primärvården. Kursen ger grundläggande kunskaper om forskningsmetodik samt vetenskapligt förhållningssätt. 

Kursen innehåller vetenskapsteori, litteratursökning, kvalitativ forskningsmetod och deskriptiv statistik. Kursen har ett studentaktiverande arbetssätt där den egna inläsningen varvas med föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Anmälan HT20

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 31 augusti 2020 - 17 januari 2021
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
  • Anmälningskod: KI-61044

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Förtur ges till sökande yrkesverksamma inom primärvården (styrks med tjänstgöringsintyg). Resterande sökande rangordnas efter antal högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 18 juni 2020. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 juli 2020 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Maria Flink, maria.flink@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen