Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Medicin
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen riktar sig till dig som har examen från hälso- och sjukvårdsutbildningar och som har intresse för primärvården. Kursen ger grundläggande kunskaper om forskningsmetodik samt vetenskapligt förhållningssätt. 

Kursen innehåller vetenskapsteori, litteratursökning, kvalitativ forskningsmetod och deskriptiv statistik. Kursen har ett studentaktiverande arbetssätt där den egna inläsningen varvas med föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Anmälan HT22

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 29 augusti 2022 - 15 januari 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
  • Anmälningskod: KI-61044

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Förtur ges till sökande yrkesverksamma inom primärvården (styrks med tjänstgöringsintyg). Resterande sökande rangordnas efter antal högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Maria Flink, maria.flink@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen