Vetenskaplig teori och metod för primärvård 2

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Medicin
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen är en fortsättning på kursen "Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1". Den riktar sig till dig som har examen från hälso- och sjukvårdsutbildningar som har intresse för primärvården. Kursen ger en grund för forskarutbildning och till dig som vill arbeta med utvecklingsprojekt, handledning och utvärdering inom sitt kliniska arbete.

Kursen innehåller vetenskapligt skrivande på engelska, grundläggande epidemiologi och interventionsforskning, samt linjär regression. Kursen har ett studentaktiverande arbetssätt där den egna inläsningen varvas med föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Anmälan VT23

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 16 januari 2023 - 04 juni 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
  • Anmälningskod: KI-62034

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. samt kursen Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1 (7,5 hp) eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Maria Flink, maria.flink@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen