Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Psykologi
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar som psykolog och som i din yrkesutövning arbetar med bedömning av risk för framtida brottslighet. Kursen berör inte i detalj något enskilt instrument för riskbedömning utan fokuserar snarare på de förutsättningar som riskbedömning vilar på: statistik, beslutsfattande, lagstiftning, etik, riskperception, riskhantering, utlåtandeskrivning och forensisk fallformulering. Kursen ger dig färdigheter att förstå och tillämpa den vetenskapliga litteraturen inom området. Du får även färdigheter i att kommunicera riskbedömningar och föreslå åtgärder för riskhantering. Genomgående diskuteras etiska och professionella aspekter på riskbedömningar och evidensläget inom området belyses.

Kursen ges digitalt via Zoom med föreläsningar och seminarier under fyra fredagar. Till detta kommer egen inläsning och aktivt deltagande i diskussioner via lärplattformen.

Anmälan HT21

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 30 augusti 2021 - 16 januari 2022
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
  • Anmälningskod: KI-61032

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen samt legitimation som psykolog utfärdad av Socialstyrelsen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Åsa Eriksson, asa.eriksson@ki.se
Knut Sturidsson, knut.sturidsson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen