Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - ett fysioterapeutiskt perspektiv

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Fysioterapi
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har ökat de senaste åren. Tidiga insatser inom elevhälsa och primärvård är högprioriterade idag, liksom insatser på specialiserad nivå inom barnklinik, habilitering samt barn-, och ungdomspsykiatri. Vanliga besvär fysioterapeuten möter hos målgruppen är stressrelaterade besvär, posttraumatiskt stressymptom, återkommande smärta, neuropsykiatrisk problematik, oro/ångest, nedstämdhet/depression och sömnbesvär. Detta ställer krav på fördjupad kompetens hos fysioterapeuter med inriktning mental hälsa hos barn och ungdom.

Genom denna kurs ges möjlighet att integrera teoretisk kunskap och praktiska färdigheter i det kliniska fysioterapeutiska arbetet för såväl preventiva som behandlande insatser. Det huvudsakliga fokuset i kursen är att främja barn och ungdomars tillit till sin kropp och förmågan att kunna påverka sin situation.

Anmälan HT20

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 31 augusti 2020 - 17 januari 2021
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
  • Anmälningskod: KI-61002

Särskild behörighet

Fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet fysioterapi/sjukgymnastik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 18 juni 2020. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 juli 2020 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Gabriele Biguet, gabriele.biguet@ki.se
Ulrika Wallbing, ulrika.wallbing@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen