Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - ett fysioterapeutiskt perspektiv

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Fysioterapi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har ökat de senaste åren. Tidiga insatser inom elevhälsa och primärvård är högprioriterade idag, liksom insatser på specialiserad nivå inom barnklinik, habilitering samt barn-, och ungdomspsykiatri. Vanliga besvär fysioterapeuten möter hos målgruppen är stressrelaterade besvär, posttraumatiskt stressymptom, återkommande smärta, neuropsykiatrisk problematik, oro/ångest, nedstämdhet/depression och sömnbesvär. Detta ställer krav på fördjupad kompetens hos fysioterapeuter med inriktning mental hälsa hos barn och ungdom.

Genom denna kurs ges möjlighet att integrera teoretisk kunskap och praktiska färdigheter i det kliniska fysioterapeutiska arbetet för såväl preventiva som behandlande insatser. Det huvudsakliga fokuset i kursen är att främja barn och ungdomars tillit till sin kropp och förmågan att kunna påverka sin situation.

Information om distansutbildningen

I kursen ingår 1 obligatorisk kursdag på campus, 5 obligatoriska digitala kurstillfällen (heldagar) på Zoom, egna studier samt nätbaserade studieuppgifter. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line och på campus. Lärarstöd ges via webbaserad lärplattform (Canvas). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. 

Anmälan HT23

Kurstillfället är inställt

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 1,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61001

Särskild behörighet

Fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet fysioterapi/sjukgymnastik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Ulrika Wallbing, ulrika.wallbing@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen