Omvårdnad vid smärta

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om omvårdnad och behandling vid olika smärttillstånd. Kursen syftar till att ge dig fördjupade omvårdnadskunskaper och färdigheter i att bemöta patienter med såväl akuta, postoperativa, långvariga som cancerrelaterade smärttillstånd utifrån ett biopsykosocialt perspektiv och ett personcentrerat förhållningssätt. Kursen tar bland annat upp smärtfysiologi, smärtanalys, smärtklassifikation, olika behandlingsalternativ samt bemötande av patienter med smärta. Kursen tar även upp smärta hos barn och äldre samt smärta vid svårläkta sår.

Kursen ges under tio veckor på distans med två obligatoriska digitala kurstillfällen. Förutom de schemalagda digitala kursdagarna ingår egna studier samt föreläsningar och studieuppgifter på lärplattformen Canvas.

Information om distansutbildningen

I kursen ingår 2 obligatoriska digitala kurstillfällen, egna studier samt nätbaserade studieuppgifter. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line.
Examination sker genom en skriftlig inlämningsuppgift. Lärarstöd ges via webbaserad lärplattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. 

Anmälan HT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 28 augusti 2023 - 05 november 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61040

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om minst 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 6 med lägst betyg godkänt/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Carina Lindblad, carina.lindblad@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen