Examensarbete för magisterexamen i optometri

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Optometri
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Denna kurs är för dig som vill ta en magisterexamen i Klinisk optometri genom att göra ett examensarbete på avancerad nivå. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom optometri. Du kommer även att utveckla din förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera vetenskapliga arbeten. Kursen löper över både höst och vårtermin med totalt cirka fem till sex kursdagar på plats som är utspridda över perioden. Två dagar utgör examinationsseminarier i slutet av terminen.

Anmälan HT20

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Stockholm
  • 31 augusti 2020 - 06 juni 2021
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
  • Anmälningskod: KI-61013

Särskild behörighet

Optikerexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet optometri, alternativt sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng, samt 60 högskolepoäng påbyggnad inom ögonsjukvård. 

För sökande med optikerexamen eller kandidatexamen i huvudområdet optometri krävs ytterligare 45 hp i avslutade kurser. Av dessa 45 hp ska minst 30 hp vara på avancerad nivå, varav minst 15 hp inom huvudområdet optometri.

För sökande med sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng samt 60 högskolepoäng påbyggnad inom ögonsjukvård krävs 30 hp på avancerad nivå varav minst 15 hp inom huvudområdet optometri.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 15 maj 2020. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Maria Nilsson, maria.nilsson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen