Examensarbete för magisterexamen i optometri

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Optometri
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Denna kurs är för dig som vill ta en magisterexamen i Klinisk optometri genom att göra ett examensarbete på avancerad nivå. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom optometri. Du kommer även att utveckla din förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera vetenskapliga arbeten. Kursen löper över både höst och vårtermin med totalt cirka 5-6 kursdagar på plats som är utspridda över läsåret. Två dagar i slutet av vårterminen utgör examinationsseminarier.

Anmälan HT23

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 28 augusti 2023 - 02 juni 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-61011

Särskild behörighet

Optikerexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet optometri, alternativt sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng, samt 60 högskolepoäng påbyggnad inom ögonsjukvård. 

För sökande med optikerexamen eller kandidatexamen i huvudområdet optometri krävs ytterligare 45 hp i avslutade kurser. Av dessa 45 hp ska minst 30 hp vara på avancerad nivå, varav minst 15 hp inom huvudområdet optometri.

För sökande med sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng samt 60 högskolepoäng påbyggnad inom ögonsjukvård krävs 30 hp på avancerad nivå varav minst 15 hp inom huvudområdet optometri.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Rune Brautaset, rune.brautaset@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen