Amning i ett interprofessionellt perspektiv

 • 7,5 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kursen riktar sig dig som är legitimerad vårdpersonal (barnmorska, sjuksköterska och specialist sjuksköterska, läkare, psykolog, socionom) som i sitt arbete möter blivande föräldrar och föräldrar med små barn.

Undervisningen innefattar grundläggande kunskap inom amningsfysiologi, bröstmjölkens sammansättning och hälsofrämjande effekter av amning på mor och barn. Nationella och internationella policy- och styrdokument om amning kommer att presenteras. Kursen ger också kunskap om det nyfödda barnets kompetens, samspelet och anknytning mellan föräldrar och barn samt föräldrars mentala hälsa under perinatalperioden. Den behandlar också behandlingsstrategier vid amningsproblem och bröstkomplikationer. Du får lära dig hur du kan tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken. Undervisningen omfattar seminarier, workshops samt föreläsningar.

Genomgången kurs ska ge dig kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt, praktiskt, medicinskt och psykologiskt plan möta föräldrar i behov av amningsstöd. Under kursen ska du göra ett fördjupningsarbete där det ingår att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur.

Anmälan HT21

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Solna
 • 04 oktober 2021 - 12 december 2021
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
 • Anmälningskod: KI-61002

Särskild behörighet

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, medicin eller psykologi. Alternativt socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT22

 • 25%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Solna
 • 17 januari 2022 - 05 juni 2022
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2021
 • Anmälningskod: KI-62001

Särskild behörighet

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, medicin eller psykologi. Alternativt socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Wibke Jonas, wibke.jonas@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen