Neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Varje år vårdas ungefär 10 000 barn på Sveriges neonatalavdelningar, motsvarande 10 procent av alla nyfödda. Neonatalvården har de senaste årtiondena genomgått en snabb utveckling med ny kunskap, nya läkemedel och mer avancerad medicinskteknisk utrustning, vilket lett till ökade möjligheter att vårda och behandla patienter med komplicerade och komplexa sjukdomstillstånd. Kursen riktar sig till dig som vill både bredda och fördjupa din kompetens inom högspecialiserad neonatalvård. Kursen riktar sig således till specialistsjuksköterskor med tidigare utbildning och/eller erfarenhet inom högspecialiserad barnsjukvård, intensivvård, anestesivård alternativt barnmorskor.

Kursen innehåller fördjupning inom neonatal omvårdnad och neonatal intensivvård. Det vill säga omvårdnad med inriktning neonatal intensivvård utifrån vårdkonceptet barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs som distansutbildning med webbaserad lärplattform som bas och fasta tider för Zoom-sammankomster. 9 kurstillfällen on-line under hela kursen, ca kl. 9-16. Obligatorisk närvaro vid samtliga kurstillfällen.Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att du som student aktivt tar ansvar för ditt lärande. Kursen examineras fortlöpande genom delexaminationer (individuella och/eller i grupp). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att du som student aktivt tar ansvar för ditt lärande. Kursen examineras fortlöpande genom delexaminationer (individuella och/eller i grupp).

Anmälan VT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62020

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, ambulanssjukvård, anestesivård, intensivvård eller barnmorskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anna Stäke, anna.stake@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen