Partnerskap för hälsa hos äldre

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Den här kursen vänder sig till dig som vill arbeta med förbättringsarbeten som syftar till att förbättra äldres hälsa inom olika verksamheter.

Verksamheterna som vi samarbetar med har olika förbättringsområden och tillsammans i ett partnerskap arbetar studenter och verksamheterna med kreativa lösningar. Ett förbättringsområde kan till exempel vara hur gemensamma utrymmen på seniorboenden kan användas för att främja motion hos äldre eller att undersöka vad som kännetecknar en god livssituation för äldre ur ett mångkulturellt perspektiv.

Den här kursen ger dig möjlighet att vara kreativ och arbeta med innovativa lösningar tillsammans med andra professioner. Din arbetsgrupp blir tilldelad ett förbättringsområde och resultat av grupparbetet redovisas för av våra samarbetspartners.

Information om distansutbildningen

Kursen ges digitalt, men minst 2 kursträffar på campus Flemingsberg sker under kursen. 
Lärarstöd ges via lärandeplattformen Canvas. Olika pedagogiska arbetsformer används såsom individuella studieuppgifter, gruppuppgifter, gruppdiskussioner, föreläsningar, handledning och seminarier. Examination av kursens uppställda mål sker i form av muntlig presentation i grupp och individuell skriftlig uppgift. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line och på campus.

Anmälan HT23

 • 100%, Distans, Undervisning på olika tider
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 11 december 2023 - 14 januari 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61042

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård eller medicin. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT24

 • 100%, Distans, Undervisning på olika tider
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 29 april 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62024

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård eller medicin. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Kristin Norefors, kristin.norefors@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen