Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning

 • 7,5 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Medicinsk pedagogik
 • Institutionen för laboratoriemedicin

Kursen anordnas av institutionen för laboratoriemedicin (Labmed) i samverkan med enheten för undervisning och lärande (UoL) och har som mål att stärka deltagarnas pedagogiska kompetens samt att stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsintegrerad och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen fokuserar bland annat på studenters lärande, den professionella läraren och handledaren samt på förutsättningar för målstyrd undervisning, bedömning och examination. Kursen tar också upp samhällets mål, regelverk som styr högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvården och hur dessa påverkar den verksamhetsintegrerade/verksamhetsförlagda utbildningen.

Blended learning tillämpas i kursen, som genomförs med stöd av webbaserad lärplattform (Canvas). Höstens kurs kommer huvudsakligen att ges digitalt med träffar i Zoom, men några av kursträffarna sker på plats.

Anmälan HT23

 • 25%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61020

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT24

 • 25%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: selma.language.SV/EN
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62015

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jenny Flygare, kursansvarig, jenny.flygare@ki.se
Kursadministrationen, studentexp-ana8@labmed.ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen