Vårdmodeller i samband med barnafödande - barnmorskans roll och kompetens

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
  • Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kursens riktar sig till barnmorskor med intresse av evidensbaserade vårdmodeller i samband med barnafödande, implementering av dessa samt dessa vårdmodellers roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Du kommer att få kunskap om olika former av vård i samband med graviditet, förlossning och eftervård, där planerad hemförlossning ingår med de unika förutsättningar och kontraindikationer som hör den vårdmodellen till. Barnmorskans roll och kompetens inom de olika vårdformerna tydliggörs liksom historik, vårdfilosofisk grund och nuvarande strukturer. Vidare får du lära dig hur du startar och driver företag, hur hälso- och sjukvården är organiserad samt vilka regelverk som styr liksom kontrollfunktioner för att regelverken efterlevs. Kursen ges dels på campus, dels digitalt.

Anmälan VT23

Kurstillfället är inställt

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 16 januari 2023 - 04 juni 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
  • Anmälningskod: KI-62036

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en barnmorskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Helena Lindgren, helena.lindgren@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen