Introduktion till hjärnavbildning inom neurovetenskap: med fokus på metoderna MRI, PET, EEG och MEG

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Medicin
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Kursen riktar sig till dig som vill förstå hur olika hjärnavbildningstekniker fungerar och hur de kan användas för att fastställa den mänskliga hjärnans struktur och funktion. Kursen är extra lämplig om du vill använda dig av hjärnavbildningstekniker inom neurovetenskaplig forskning, medicinteknisk utveckling, eller kliniskt arbete.

Genom kursen får du en god förståelse av de metoder som används när man mäter människohjärnans funktion och struktur inom neurovetenskap. Fokus ligger på metoderna magnetresonansavbildning (strukturell och funktionell MRI), positronemmisionstomografi (PET), electroencefalografi (EEG) och magnetencefalografi (MEG).

Kursen behandlar den teoretiska bakgrunden till metoderna och ger dig en god överblick över hur de används inom forskning och hälso- och sjukvård. Kursens belyser även hur metoderna kan kombineras i multimodala analyser, och diskuterar samspelet mellan utveckling av teori, teknik, metod, och applikationer inom hjärnavbildning.

Information om distansutbildningen

​Föreläsningar (36 tillfällen) liksom direkt efterföljande gruppdiskussioner med studenter och föreläsare sker digitalt, men är obligatoriska och är schemalagda på dagtid, förlagda till två förmiddagar i veckan under kurstiden (tisdagar och torsdagar 8.30-12.00). Examinationer (5 tillfällen) och presentation av individuellt fördjupningsarbete (1 tillfälle) är också schemalagda och obligatoriska. 
Tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling krävs. Undervisningen är uppdelade i fem kursmoment och sker genom föreläsningar, gruppdiskussioner och fördjupningsarbete. Examination sker dels genom kunskapstest i samband med respektive kursmoment, dels genom ett individuellt fördjupningsarbete.

 

Anmälan HT22

 • 50%, Distans, Undervisning på olika tider
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 29 augusti 2022 - 06 november 2022
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
 • Anmälningskod: KI-11006

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom psykologi, psykiatri, neurovetenskap, medicin eller medicinsk teknik. Alternativt 60 hp på avancerad nivå inom psykologi, psykiatri, neurovetenskap, medicin eller medicinsk teknik. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Daniel Lundqvist, Daniel.Lundqvist@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen