Medicinsk etik

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kursen avser bidra till forskningsbaserad kunskap om medicinsk etik samt skapa möjlighet för dig med intresse för eller erfarenhet av vård att träna reflektion om etiska problem utifrån konkreta fallstudier. Kursen är särskilt lämpad för vårdpersonal, i synnerhet färdigutbildade professionsutövare som läkare, sjuksköterskor, men även hälso- och sjukvårdsadministratörer, folkhälsoarbetare, landstingspolitiker. Kursen behandlar utvecklingen av och relationen mellan etisk teori, praktik och juridik avseende etik i vård, behandling, forskning och folkhälsoarbete. Den innefattar grunderna för tillämpad normativ etik samt dagens etiskt-juridiska regelverk. Några av de centrala medicinsketiska områden som behandlas är: gen-etik, prioriteringar, screeningens etik, etiska frågor i livets slut och början, gränsen mellan forskning och vård och behandling samt försöksdjurshantering.

Kursen inkluderar föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Formativ examination sker genom deltagande i seminarier samt skrivande av korta reflekterande uppsatser. Summativ examination sker genom en avslutande muntlig examination med kursansvarig och en sammanfattande skriftlig uppsats.

Anmälan VT24

  • 25%, Undervisning på kvällstid
  • Studieort: Solna
  • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
  • Anmälningskod: KI-62018

Särskild behörighet

120 högskolepoäng. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Ulrik Kihlbom, ulrik.kihlbom@ki.se
Gert Helgesson, gert.helgesson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen