Specifik omvårdnad inom barnkirurgi

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen riktar sig till dig sjuksköterska som i ditt dagliga yrke möter barn och ungdomar med barnkirurgiska diagnoser. Kursinnehållet inriktar sig på de specifika omvårdnadsaspekter som är aktuella vid olika barnkirurgiska ingrepp och syftar till att ge en fördjupad kunskap inom ämnet.

Fokus ligger på att ge dig kunskaper om hela den barnkirurgiska vårdprocessen samt både djup och bredd inom kunskapsområdet. 

All undervisning sker utifrån evidens och forskning. Samtliga ansvariga lärare är disputerade och den kursansvariga är dessutom kliniskt verksam inom den högspecialiserad barnkirurgiska sjukvården. Övriga lärare i kursen arbetar och eller forskar inom området.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs som distansutbildning med webbaserad lärplattform som bas. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att du som student aktivt tar ansvar för ditt lärande. Kursen examineras fortlöpande genom delexaminationer och en slutexamination (individuella och/eller i grupp). Antalet obligatoriska tillfällen är inte fastställt än, men max 4 st.

Anmälan HT22

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 4,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Solna
 • 29 augusti 2022 - 15 januari 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
 • Anmälningskod: KI-61041

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om minst 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Förtur ges till sökande som har slutförd specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom alternativt 2 års yrkeserfarenhet från barnsjukvård. Resterande sökande rangordnas efter antal högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Elin Öst, elin.ost@ki.se
Nina Andersson, nina.andersson@ki.se, 0737 12 13 15

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen