Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i ultraljudsmetoden. Kursens syfte är att utveckla och förbättra din förmåga att tolka ultraljudsbilder och diagnosticera muskuloskeletala skador och smärttillstånd med hjälp av ultraljud. Efter kursen kommer du att kunna identifiera ett flertal anatomiska, muskuloskeletala strukturer med ultraljud. Du kommer även kunna diagnosticera några vanliga överbelastningsskador på ett säkrare sätt. Detta är en unik utbildning med mycket skanningstid och den enda i sitt slag inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Kurstillfället är sista gången kursen erbjuds inom ordinarie utbud (fristående kurs) på KI, därefter som uppdragsutbildning.

Information om distansutbildningen

Kursen har 5 obligatoriska kursträffar (3 dagar/gång) inklusive tentamen, dvs totalt 15 dagar på plats. Digitalt upprop måndagen den 28/8, 2023. Obligatoriska kursträffar on-fre v 38,42,46,50 och v.2 2024 på Sabbatsbergs sjukhus, Aleris Sports Medicine.
Mellan kursträffarna genomförs vetenskapliga och kliniska övningsuppgifter. Undersökningsresultat insamlas, bearbetas, analyseras och redovisas löpande på Canvas. Lärarstöd ges via Canvas och mejl mellan kursträffarna. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Undervisningen sker genom föreläsningar, symposier och laborationer samt med stöd av internet och e-post. Examination sker i kursens lokaler och online genom muntliga och skriftliga tentamina samt muntlig och skriftlig dokumentation av projekt.

Anmälan HT23

 • 50%, Distans, Undervisning på olika tider
 • Obligatoriska träffar: 5,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Stockholm
 • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61018

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller idrott och träning. Alternativt minst 240 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Marita Harringe, marita.harringe@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen