Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • Obligatoriska träffar: Ja

Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling. Med utgångspunkt från barnets rättigheter, i den nu lagstadgade barnkonventionen, åligger det barnhälsovården att stödja barnets utveckling samt upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn. Dessutom ska barnhälsovården uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle. En till viktig uppgift i dagens barnhälsovård är att styrka föräldrarnas tro på sin egen kompetens. Barnhälsovårdens roll i vårt samhälle är av stor betydelse och nya och fördjupade kunskaper behövs för att möta barn, familjer och nyblivna föräldrar och deras behov utifrån ett barn- och familjecentrerat perspektiv.

Kursens övergripande mål är att du efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskaper i preventivt och hälsofrämjande arbete inom barnhälsovård. I kursen studeras promotiva och preventiva begrepp och teorier utifrån familjefokuserad omvårdnad inom familje- och barnhälsovård. Kursen behandlar barns rättigheter samt resurser och behov vid olika utvecklingsstadier och livssituationer med barnets perspektiv som utgångspunkt.

Kursen är en kompletterande kurs för dig som är Specialistsjuksköterska Barn och Ungdom och/eller Distrikt och syftar till att du ska förvärva fördjupade kunskaper inom ämnet omvårdnad inom barnhälsovård.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs som distansutbildning med webbaserad lärplattform som bas. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att du som student aktivt tar ansvar för ditt lärande. Kursen examineras fortlöpande genom delexaminationer (individuella och/eller i grupp). Antalet obligatoriska tillfällen är inte fastställt än, men max 1 st.

Anmälan VT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 1,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Solna
 • 25 mars 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62004

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller distriktssköterska. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Liza Klacksell Israelsson, liza.klacksell-israelsson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen