Rehabilitering inom cancervård

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Den här kursen handlar om att du utifrån din profession ska få fördjupade kunskaper och färdigheter för att bedriva rehabilitering i samarbete med det interprofessionella teamet i cancervård.

Kursen tar upp vad rehabilitering inom cancervård avser samt teorier och modeller som kan användas för hur rehabilitering inom cancervården kan påverka hälsa och välbefinnande hos enskilda patienter med cancersjukdom. Kursen fokuserar på att deltagarna ska få övergripande förståelse för orsaker till vanliga rehabiliteringsbehov inom cancervård, samt hur dessa kan identifieras, bedömas och åtgärdas.

Kursen vänder sig till dig som på olika sätt arbetar kliniskt med personer som har cancer och deras rehabilitering. Du kan exempelvis vara arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, både inom specialistvård och i primärvård i hela landet.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs helt som distansutbildning med webbaserad lärplattform som bas. Obligatoriska träffar on-line.
Kursen består olika muntliga och skriftliga uppgifter som kan vara individuella eller i grupp, samt en avslutande individuell skriftlig slutexamination.Tillgång till dator med video, hörlurar, mikrofon och internetuppkoppling krävs. 

Anmälan VT24

  • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 15 januari 2024 - 24 mars 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
  • Anmälningskod: KI-62028

Särskild behörighet

Yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård eller socialt arbete. Minst ett års yrkeserfarenhet inom cancervård eller cancerrehabilitering (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jeanette Winterling, jeanette.winterling@ki.se
Lena-Marie Peterson, lena-marie.petersson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen