ACT inom fysioterapi och arbetsterapi

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen ger dig ökad kunskap om tillämpningen av de terapeutiska processerna i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) inom fysioterapi och arbetsterapi, en modell som heter ACTiveRehab. Du kommer även att utveckla teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i patientarbete med inriktning mot stressrelaterade och kroniska sjukdomar.

Information om distansutbildningen

I kursen ingår 6 schemalagda obligatoriska kursträffar, online (Zoom).

Däremellan grupparbeten såväl som enskilda arbeten på lärplattformen Canvas, samt videomöten med den egna arbetsgruppen för kollegial handledning. Därutöver tillkommer ett projekt för egen livsstilsförändring för att förbättra din egen hälsa. Samtliga undervisningsmoment är obligatoriska. Tillgång till dator med stabil och bra internetuppkoppling krävs.

Anmälan HT21

  • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 30 augusti 2021 - 16 januari 2022
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
  • Anmälningskod: KI-61000

Särskild behörighet

Arbetsterapeutexamen, fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp. Alternativt kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi eller sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Graciela Rovner, graciela.rovner@.ki.se, 0709743777
Gabriele Biguet, gabriele.biguet@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen