Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik

  • 30 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Dagens ökande antal idrottsutövare och en alltmer specialiserad idrott innebär större krav på behandling efter skada liksom på förebyggande åtgärder. Syftet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper i idrottsmedicin baserade på traumatologi, rehabilitering, fysiologi, psykologi och allmän idrottsmedicin samt kunskaper om prevention av idrottsskador. Kursen ger också en inblick i aktuell forskning samt lägger grunden för, och stimulerar till, idrottsmedicinsk forskning.

Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Undervisningen sker genom föreläsningar, symposier och laborationer samt med stöd av internet och e-post. Examination sker i kursens lokaler genom muntliga och skriftliga tentamina samt muntlig och skriftlig dokumentation av projekt. Träffarna utgörs av 9 tillfällen om vardera 3 dagar, totalt 27 dagar.

Anmälan HT22

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Stockholm
  • 29 augusti 2022 - 04 juni 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
  • Anmälningskod: KI-61021

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller idrott och träning. Alternativt minst 240 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Christina Mikkelsen, christina.mikkelsen@ki.se, 08-406 2696

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen