Omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa

 • 3 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

I den här kursen ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa som är vanligt förekommande i befolkningen. Dessutom får du lära dig om prevention och tidiga insatser vid beroende, om samverkan inom hälso-och sjukvård och socialtjänst, samt om barn, ungdomar, familj och brukarperspektiv. Sociala, neurobiologiska och psykologiska förklaringsmodeller för beroende med betydelse för omvårdnad belyses liksom olika behandlingsmodeller.  Undervisningen sker framförallt online vilket kräver att du har tillgång till dator. Du kommer att delta i gruppdiskussioner då ni avhandlar de olika ämnena i kursen och också göra individuella uppgifter.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs som en distansutbildning via en webbaserad lärplattform, vilket kräver tillgång till dator med internetuppkoppling. Antalet fysiska träffar blir maximalt en, men det kan eventuellt bli färre. Undervisningen utgår från ett kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.

Anmälan VT22

 • 50%, Distans, Undervisning på olika tider
 • Obligatoriska träffar: 1,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 17 januari 2022 - 13 februari 2022
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2021
 • Anmälningskod: KI-62024

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om minst 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Mathilde Hedlund Lindberg, mathilde.hedlund-lindberg@ki.se, 08-524 839 21

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen