Digital hälsa i klinisk vardag idag och imorgon

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Hälsoinformatik
  • Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kursen riktar sig till studerande från medicinska professionsutbildningar samt personal som är verksam inom hälso- och sjukvården. Digitaliseringen av hälso- och sjukvården ökar i rask takt, vilket anses som en utmaning av några medan andra anser att det går alldeles för långsamt. Kursen kommer att ge dig både en överblick över det digitala landskapet i dagens hälso- och sjukvård (t ex elektroniska journaler, medicinska beslutsstödsystem, telemedicin och e-tjänster för patienter och invånare), och ett framtidsperspektiv när det gäller nya teknologier och deras tillämpning (t ex artificiell intelligens, precisionsmedicin, virtuell realitet). Erfarna experter från forskning, vårdverksamhet och industri kommer att ge en realistisk bild av de utmaningar, förväntningar och möjligheter som digitaliseringen ger vilket illustreras av praktiska exempel. Ditt kreativa tänkande utmanas när du får möjlighet att skapa förslag på hur digitalisering kan tillämpas för att bemöta några av de vårdutmaningar som du identifierar under kursens gång.

Anmälan HT21

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 30 augusti 2021 - 07 november 2021
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
  • Anmälningskod: KI-61011

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård eller medicin. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Sabine Koch, sabine.koch@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen