Omvårdnad och behandling av personer med sår

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Att behandla sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer. Målet för sårbehandling är att möjliggöra läkning, förhindra sårinfektion, minska lidande och underlätta det dagliga livet. Denna fristående kurs vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska inom vård och omsorg och kommer i kontakt med personer med olika typer av sår.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs som distansutbildning med webbaserad lärplattform som bas. Det är totalt 5 kurstillfällen, varav 2 fysiska träffar med obligatorisk praktisk workshop och 3 digitala. Ett obligatoriskt seminarium, antingen fm eller em där studenten kan delta antingen fysiskt eller digitalt. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line och på campus.
Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att du som student aktivt tar ansvar för ditt lärande. Kursen examineras genom hemtentamen och praktisk demonstration. 
 

Anmälan HT22

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 29 augusti 2022 - 06 november 2022
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
 • Anmälningskod: KI-61036

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Susanne Dufva, susanne.dufva@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen