Omvårdnad och behandling av personer med sår

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Varmt välkommen till denna fristående kurs Omvårdnad och behandling av personer med sår, 7.5 hp.

Att behandla sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer. Målet för sårbehandling är att möjliggöra läkning, förhindra sårinfektion, minska lidande och underlätta det dagliga livet. I kursen fördjupas kunskapen om sårläkning och sårbehandlingsprinciper samt att du får praktisk träning i dopplerdiagnostik och kompressionslindning. Denna fristående kurs vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska inom vård och omsorg och kommer i kontakt med personer med olika typer av sår.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs som distansutbildning med webbaserad lärplattform som bas. Det är totalt 5 kurstillfällen på campus varav ett kurstillfälle är obligatoriskt med seminarium och praktisk workshop på plats. 4 av kurstillfällen kan du delta via zoom. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line och på campus. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Kursen examineras genom hemtentamen och praktisk demonstration. 

Anmälan HT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 1,  Övriga träffar: 4
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 28 augusti 2023 - 05 november 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61037

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Susanne Dufva, susanne.dufva@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen