Reflekterande praktik - att utveckla verksamhet och profession

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Den här kursen riktar sig till chefer inom hälso- och sjukvården som vill främja/verka för kompetens- och verksamhetsutveckling i klinisk verksamhet. Den vänder sig även till hälsoprofessioner som vill utvecklas i sin profession för livslångt lärande eller som har uppdrag att driva utveckling-/kvalitetsarbete i klinisk verksamhet.

Kursen ger dig kunskaper att utveckla verksamhet och lärande utifrån ett evidensbaserat perspektiv. Vi går igenom hindrande och underlättande faktorer för förändringsarbete och du kommer under kursen arbeta med ett självvalt utvecklingsarbete i den egna kliniska verksamheten. Vi arbetar även med återkommande reflektion och feedback, individuellt och i grupp. Kollegiala reflektionsgrupper som en väg till kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen presenteras.

Information om distansutbildningen

I kursen ingår 5 schemalagda obligatoriska digitala kursträffar, inklusive examination. Däremellan eget arbete såväl som grupparbete med studieuppgifter på lärplattformen Canvas, på valfri tid. Tillgång till dator med internetuppkoppling och kamera krävs.

Anmälan VT24

  • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
  • Anmälningskod: KI-62027

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilken det ingår en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Gabriele Biguet, gabriele.biguet@ki.se
Anna Pettersson, anna.pettersson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen