Intervention vid dysfagi hos äldre inom sjukvård och äldreomsorg

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Logopedi
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • Obligatoriska träffar: Ja

Denna kurs syftar till att ge fördjupade kunskaper om äldre med sväljsvårigheter och insatser vid sväljsvårigheter hos äldre - undersökning/bedömning, behandling, utbildning. Kursen vänder sig till dig som logoped som träffar äldre personer med sväljsvårigheter inom hälso- och sjukvård och/eller inom kommunal vård och omsorg. Kursen använder ett studentaktivt upplägg med fokus på att lära av och med övriga kursdeltagare. Under kursen arbetar du med uppgifter på distans, uppgifterna genomförs individuellt och i grupp och kamratgranskas. I seminarier i smågrupper eller helgrupp diskuterar kursdeltagarna uppgifterna. Den examinerande slutuppgiften omfattar granskning och värdering av evidens för insatser till äldre i geriatrik och inom kommunal vård och omsorg (hemtjänst, särskilda boendeformer). Några kurstillfällen kan komma att förläggas på plats på campus Flemingsberg.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs som distansutbildning med webbaserad lärplattform som bas. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Undervisningen är utformad ifrån ett student-aktivt upplägg med fokus på att lära av och med övriga kursdeltagare. Kursen examineras fortlöpande genom delexaminationer och slutexamination (individuella och/eller i grupp). Slutexaminationen omfattar skriftlig och muntlig redovisning och kamratgranskning.

Anmälan HT23

 • 25%, Distans, Undervisning på olika tider
 • Obligatoriska träffar: 3,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61024

Särskild behörighet

Minst 180 högskolepoäng från logopedprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Cicci Hultqvist (kursadministratör), cecilia.hultqvist@ki.se
Kerstin Johansson (kursansvarig), kerstin.johansson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen