Digital hälsa ur ett entreprenörskapsperspektiv

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Bioentreprenörskap
  • Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kursen ger dig fördjupad kunskap inom området digital hälsa utifrån ett entreprenörskapsperspektiv. Vi kommer att diskutera aktuella regulatoriska och affärsmässiga aspekter samt utmaningar som tex offentlig upphandling, etiska frågeställningar och trender inom området. Vi kommer att arbeta efter en studentcentrerad pedagogisk modell. Du kommer att erhålla faktakunskap via litteraturstudier samt föreläsningar och tillämpa dessa genom praktiskt arbete. Det praktiska arbetet består av workshops, case studier samt projektarbeten i grupp. Pedagogiken utgår från s.k. "entreprenöriellt lärande" för att skapa förutsättningar för kreativitet, reflektion och initiativkraft.

Anmälan HT22

  • 50%, Undervisning på kvällstid
  • Studieort: Solna
  • 29 augusti 2022 - 30 oktober 2022
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
  • Anmälningskod: KI-11001

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Liisa Olsson, liisa.olsson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen