Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen ger kunskap om traumafokuserade kroppsinriktade behandlingsmetoder som är tillämpbara vid tillstånd som sträcker sig från stark oro till komplexa posttraumatiska reaktioner. Långvariga konsekvenser och vad som kan vidmakthålla psykofysiologiska stressresponser och ett dysreglerat autonomt nervsystem såväl som traumainducerade dissociativa tillstånd kommer att tas upp. Stor vikt läggs vid grundläggande behandlingsprinciper och verkningsmekanismer vid kroppsinriktad behandling. Neurovetenskaplig forskning som ger vetenskaplig grund till kroppsinriktade interventioner diskuteras. Diskussioner kring patientfall ger möjlighet att förankra aktuell kunskap i det egna kliniska arbetet. Därutöver ges tillfälle att reflektera och delge erfarenheter av eget övande som syftar till autonom stressreglering. Det är en fördel om du tidigare har läst kursen Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd.

Information om distansutbildningen

I kursen ingår 5 schemalagda, obligatoriska, digitala kursträffar och 1 schemalagd obligatorisk träff som kräver fysisk närvaro på Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg. Förutom de schemalagda dagarna ingår eget arbete såväl som grupparbete med studieuppgifter på lärplattformen Canvas. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar.Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Anmälan HT23

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 1,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61049

Särskild behörighet

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- (sjukgymnast-), logoped-, läkar-, psykolog- eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp. Alternativt psykoterapeutexamen. Alternativt kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi, fysioterapi (sjukgymnastik) eller omvårdnad.  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Gabriele Biguet, gabriele.biguet@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen