Instrumentella mätmetoder och tekniska applikationer inom logopedi

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Logopedi
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kursen utgår från logopeders behov av att objektivt kunna kartlägga, bedöma och utvärdera olika aspekter av andning, fonation, tal och språk i klinisk verksamhet. Du får värdera hur utrustning och rumsakustik påverkar möjligheterna att använda inspelningar till mätningar och lyssning samt deras påverkan på talares möjlighet att göra sig hörda med kommunikationshjälpmedel. Du får skriva en kravspecifikation för teknisk utrustning i någon medicinteknisk applikation. Detta kan vara en generellt användbar akustisk/aerodynamisk mätutrustning eller ett kommunikationshjälpmedel för en specifik individ med kommunikationssvårigheter.

Information om distansutbildningen

Kursen ges som webbkurs i Canvas med flera laborativa inslag och inlämningsuppgifter.

Anmälan HT21

 • 25%, Distans, Undervisning på olika tider
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 30 augusti 2021 - 16 januari 2022
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
 • Anmälningskod: KI-61028

Särskild behörighet

Minst 180 högskolepoäng från logopedprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Svante Granqvist, svante.granqvist@ki.se
Anita McAllister, anita.mcallister@ki.se, 08-52488954

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen