Instrumentella mätmetoder och tekniska applikationer inom logopedi

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Logopedi
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kursen behandlar teknisk terminologi, självreflektion över egna yrkesmässiga behov relaterade till kursen, inspelning av ljud, rumsakustik, mikrofoner, mikrofonplacering, bedömning av olika tekniska bristers påverkan på olika mätningar. Kursen behandlar även inspelning och analys av video samt reflektion kring val av metod vid analys av social interaktion.

Information om distansutbildningen

Kursen ges som webbkurs i Canvas med flera laborativa inslag och inlämningsuppgifter. Kontrollera kurswebben för schema. Studenten förutsätts ha tillgångtill dator med internetanslutning för att kunna ta del av kursmaterialet inklusive videor och även delta i elektroniska möten.[

Anmälan HT22

 • 25%, Distans, Undervisning på olika tider
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 29 augusti 2022 - 15 januari 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
 • Anmälningskod: KI-61022

Särskild behörighet

Minst 180 högskolepoäng från logopedprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Svante Granqvist, svante.granqvist@ki.se
Christina Samuelsson, christina.samuelsson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen