Omvårdnad inom intermediärvård

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen riktar sig till dig som arbetar som sjuksköterska inom intermediärvård, akutvårdsavdelning eller vårdavdelning som vill ha kompetensutveckling för att kunna vårda patienter i behov av intermediärvård.

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med fokus på patienter med behov av intermediärvård. Kursen kommer att innehålla bedömning av komplexa sjukdomstillstånd, övervakning av patienter med hotande svikt, samt avancerad omvårdnad och behandling av patienter med akuta tillstånd som vårdas inom intermediärvård.

I kursen får du bland annat lära dig medicinsk teknik som noninvasiv ventilation, handhavande av artärnål, artärpunktion och att använda bukstatus och hjärtlungstatus vid bedömning av patienter.

Information om distansutbildningen

Kursen ges på distans, men med 3 fysiska träffar i Stockholm. Kursen ges på halvfart och innefattar 1-2 schemalagda kursdagar per vecka med webbaserade föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner, samt klinisk färdighetsträning på campus.

Anmälan VT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 3,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Stockholm
 • 15 januari 2024 - 24 mars 2024
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-62021

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Eva Joelsson Alm, eva.joelsson-alm@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen