Rehabilitering på distans - ett fysioterapeutiskt perspektiv

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Fysioterapi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen riktar sig till dig som är fysioterapeut/sjukgymnast och som önskar fördjupa dig inom distanslösningar för fysioterapeutiska interventioner. Denna ämnesfördjupande kurs kan med fördel vara en del av en magisterexamen med huvudområdet fysioterapi.

 

Kursen syftar till att fördjupa dina kompetenser för att bedriva rehabilitering på distans. Områden som behandlas i kursen inkluderar bedömning, utvärdering och behandling via digitala möten med stöd av information och kommunikationsteknik (tex telefon, videosamtal, mobilapplikationer etc.). Kursen bygger på ett problemorienterat lärande där det kliniska resonemanget står i fokus, och där teori, reflektionsuppgifter, grupparbeten, seminarier varvas.

 

Tiden mellan kursträffarna (4 inkl examination) bygger på studentaktiverande lärande via en webbaserad lärplattform.

Information om distansutbildningen

I kursen ingår 4 schemalagda obligatoriska kursträffar, online.
Däremellan grupparbeten såväl som enskilda arbeten på lärplattform, samt möten med den egna arbetsgruppen online. Därutöver tillkommer ett projekt om tillämpning av fysioterapi på distans. Samtliga undervisningsmoment är obligatoriska. Tillgång till dator med stabil och bra internetuppkoppling krävs.

Anmälan VT23

Kurstillfället är inställt

 • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 16 januari 2023 - 04 juni 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
 • Anmälningskod: KI-62029

Särskild behörighet

Fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet fysioterapi/sjukgymnastik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
David Moulaee Conradsson, david.m.conradsson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen