Interprofessionell global hälsa: Ur ett vårdande perspektiv

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Global migration påverkar hälso- och sjukvården både nationellt och internationellt. Den här kursen ger dig en introduktion i global hälsa ur ett vårdande perspektiv i en interprofessionell miljö. Du kommer att få en fördjupad förståelse för levnadsvillkor, livsstil, kost, hälsobeteenden etc. med ett globalt hälsoperspektiv och hur kunskapen kan tillämpas inom hälso- och sjukvård i Sverige.

Information om distansutbildningen

Schemalagda, digitala träffar 5 gånger, inklusive examinationsseminariet. Närvaro vid alla sessioner är obligatorisk och schemaläggas under dagtid enligt svensk tid.
Lärandeaktiviteter sker digitalt och inkluderar föreläsningar, online diskussioner, intervjuer och självstudier. Kursen examineras med skriftlig rapport av intervjuer med hälso- och sjukvårdpersonal från hjälporganisationer och en muntlig presentation vid seminarium. Tillgång till dator med kamera, mikrofon och internet krävs. 

Anmälan HT23

  • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 02 oktober 2023 - 10 december 2023
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-11004

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilken det ingår en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Zarina Kabir, zarina.kabir@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen