Omvårdnad inom hälsa-ohälsa under adolescensperioden, fördjupning

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Adolescensperioden är en turbulent period i en människas livscykel. Inom hälso-och sjukvård tenderar omvårdnad och bemötande av ungdomar att hamna i skymundan. Kursen vänder sig till dig, specialistsjuksköterska, som i ditt dagliga arbete möter ungdomar. Den innefattar de specifika omvårdnadsaspekter som är aktuella under adolescensperioden. Kursens utgår från ett hälso- och ohälsoperspektiv i ett nationellt och globalt perspektiv. Du kommer kunna fördjupa dina kunskaper inom ungdomsmedicin och ungdomshälsa, exempelvis om ungdomars livsstil, sexualitet, sociala och kulturella faktorer samt om sociala mediers påverkan.

Information om distansutbildningen

Utbildningen sker helt på distans med 4 schemalagda obligatoriska träffar on-line. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line. Obligatoriska moment i kursen är seminarier, individuella studieuppgifter med tillhörande examination. De arbetsformer som används är individuella studieuppgifter, arbete i grupp, workshops, seminarier och föreläsningar.

Anmälan HT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 28 augusti 2023 - 05 november 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61035

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller distriktssköterska eller en barnmorskeexamen. Alternativt en specialistsjuksköterskeexamen med annan inriktning samt två års dokumenterad yrkeserfarenhet från arbete med barn och unga. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Lise-Lott Rydström, kursansvarig, lise-lott.rydstrom@ki.se, 08-524 839 12
Åsa Burström, Asa.burstrom@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen