Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa

I kursen ges du möjligheten att fördjupa dina kunskaper i omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård. Innehållet i kursen ger en viktig grund för dig som redan arbetar inom neonatalvården eller till dig som tänker dig ett framtida arbete inom neonatalvården. Undervisningen utgår från problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att du tar aktivt ansvar för ditt lärande. I kursen studeras akut omhändertagande, omvårdnad vid komplexa tillstånd, smärta, nutrition, bröstmjölk, utvecklingsstödjande barn- och familjevård, det prematurfödda barnet ur ett livsperspektiv, kommunikation, bemötande, etik inom omvårdnad i neonatal hälso- och sjukvård. Kursen är uppdelad i 4 delexaminationer; akut omhändertagande, omvårdnad vid komplexa tillstånd inom neonatalvård, nutrition, bröstmjölk och vätskebalans och utvecklingsstödjande barn-och familjecentrerad vård/ etik/ uppföljning. Delexaminationerna innefattar individuell skriftlig inlämning med kamratgranskning, gruppdiskussion, grupparbete och muntlig redovisning.

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs som distansutbildning med webbaserad lärplattform som bas och fasta tider för Zoom-sammankomster. 3 kurstillfällen kl 9-16 samt en halvdag 9-12 eller 13-16 under hela kursen. Obligatorisk närvaro vid samtliga kurstillfällen. Kontrollera schemat på kurswebben. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.
Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att du som student aktivt tar ansvar för ditt lärande. Kursen examineras fortlöpande genom delexaminationer (individuella och/eller i grupp). 

Anmälan HT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
 • 28 augusti 2023 - 05 november 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61036

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en specialistsjuksköterskeexamen eller barnmorskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anna Stäke, anna.stake@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen