Tillämpad artificiell intelligens (AI) i hälso- och sjukvården

  • 15 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Artificiell intelligens (AI) förändrar olika aspekter av samhället och olika branscher. Hälso- och sjukvården är också i början av denna omvandling. I den här kursen kommer du att lära dig om grunderna för AI och dess tillämpning inom hälso- och sjukvården, såsom medicinsk bildanalys, dataanalys och datautvinning, naturlig språkbehandling och beslutsstödsystem. Kursen kommer också att behandla etiska frågor och dataskyddsfrågor, regelverk och entreprenörskapsaspekter av AI inom hälso- och sjukvården.

Information om distansutbildningen

Kursen kommer att ges digitalt med online föreläsningar, offline-inspelningar och interaktiva seminarier. Kontrollera kurswebben för schema.

Anmälan VT23

  • 50%, Distans, Undervisning på olika tider
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 16 januari 2023 - 04 juni 2023
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
  • Anmälningskod: KI-12004

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, medicin eller ingenjörsvetenskap. Dessutom krävs Engelska B/ Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Farhad Abtahi, farhad.abtahi@ki.se
Fernando Seoane Martinez, fernando.seoane@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen