Tillämpad artificiell intelligens (AI) i hälso- och sjukvården

  • 15 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Artificiell intelligens (AI) förändrar olika aspekter av samhället och olika branscher. Hälso- och sjukvården är också i början av denna omvandling. I den här kursen kommer du att lära dig om grunderna för AI och dess tillämpning inom hälso- och sjukvården, såsom medicinsk bildanalys, dataanalys och datautvinning, naturlig språkbehandling och beslutsstödsystem. Kursen kommer också att behandla etiska frågor och dataskyddsfrågor, regelverk och entreprenörskapsaspekter av AI inom hälso- och sjukvården.

Information om distansutbildningen

Kursen kommer att ges digitalt med online föreläsningar, offline-inspelningar och interaktiva seminarier. Kontrollera kurswebben för schema.

Anmälan VT24

  • 50%, Distans, Undervisning på olika tider
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
  • Anmälningskod: KI-12004

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, medicin eller ingenjörsvetenskap. Dessutom krävs Engelska B/ Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Farhad Abtahi, farhad.abtahi@ki.se
Fernando Seoane Martinez, fernando.seoane@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen