Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Kursen vänder sig till dig som inom din yrkesutövning arbetar med planering av vård, handledning av personal inom primärvården, bemötande av patienter, bedömning, och/eller behandling av patienter inom primärvården.

Psykologiska problem är vanligt förekommande. Beredskapen för effektiv kartläggning och behandling av psykologiska problem inom primärvården är begränsad. Kursen ger dig fördjupade och specifika kunskaper och färdigheter för bedömning och behandling av psykisk ohälsa (exempelvis olika former av ångesttillstånd, nedstämdhet, ätstörningar, beteendeproblem, stressproblematik och smärttillstånd) med hänsyn till de korta behandlingstider och avgränsade ramar som finns inom primärvården. Du får även kunskaper om prevention och organisatoriska faktorer som kan effektivisera planering och utformning av arbetssätt inom primärvården med syftet att ge patienterna bästa möjliga hälso- och sjukvård.

Information om distansutbildningen

​I kursen ingår 9 on-line seminarier under terminen. Deltagande i minst 5 av dessa är obligatoriskt.

Kursen ges digitalt med en kombination av anpassade inspelade föreläsningar som gör det möjligt att ta del av innehållet när det passar, schemalagda seminarier på dagtid för att diskutera innehållet, samt eget utredande arbete inom primärvården och handledning för det. Kursen examineras fortlöpande och genom en mindre tentamen vid slutet.

Anmälan VT24

  • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
  • Anmälningskod: KI-62006

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Ata Ghaderi, ata.ghaderi@ki.se, 08-524 832 48

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen