Barnobesitas - orsaker, konsekvenser och åtgärder

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kursen ger en bred kunskapsgrund i ämnet barnobesitas och belyser många aspekter. Där ingår epidemiologi och orsaker till barnobesitas, konsekvenser av barnobesitas med fokus på somatisk sjuklighet med mekanismer, utredning och behandling. Även psykosociala aspekter av obesitas i barn- och tonåren behandlas.

Preventionsdelen har fokus på hur preventiva insatser kan utformas och vilken effekt de har. Bedömning, inklusive diagnostik, utredning och behandlingar för obesitas av olika grader tas upp, exempelvis kombinerad levnadsvanebehandling, läkemedelsbehandling och kirurgi. Strategier vid kombinerad levnadsvanebehandling som tas upp är bland annat bemötande, digitala interventioner, och föräldrastödsprogram. En fördjupning sker i när och för vilka patienter respektive metod och strategi är lämplig. Även de olika professionernas roller inom barnobesitasvården kommer att belysas.

Tre obligatoriska kursträffar om vardera två dagar med föreläsningar och seminarier. Övrig undervisning sker via webbaserad plattform. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen på hem- eller kursorten vid det fjärde och sista tillfället.

Anmälan VT24

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
  • Anmälningskod: KI-62005

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Emilia Hagman, Emilia.hagman@ki.se, 08-585 87423
Pernilla Danielsson Liljeqvist, pernilla.danielsson-liljeqvist@regionstockholm.se, 08-585 87423

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen