Personcentrerad integrerad vård och omsorg

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Personcentrerad integrerad vård och omsorg är ett sätt att motverka fragmentering i hälso- och sjukvårdssystemet och i stället främja bättre samordning och samarbete inom och mellan organisationer och vårdgivare. Personcentrerad integrerad vård och omsorg handlar om att sätta personen, inte diagnosen, i centrum, för hur vi bedriver och organiserar vård och omsorg. Genom detta kan vård- och omsorgstjänster bli anpassade utifrån individers faktiska behov och individen ges möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa snarare än att vara passiv mottagare av vård- och omsorgstjänster.  

I denna kurs ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om vad personcentrerad integrerad vård och omsorg innebär och hur det kan tillämpas i praktiken utifrån ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv. Kursen kommer även att utveckla din förmåga att systematiskt och strategiskt planera, samskapa, implementera och utvärdera personcentrerad integrerad vård och omsorg utifrån ett patient/brukarperspektiv. 

Information om distansutbildningen

Kursen genomförs som distansutbildning med 1–2 schemalagda kursträffar per månad. De schemalagda kursträffarna genomförs via Zoom. Närvaro vid alla kursträffar är obligatorisk och schemaläggs under dagtid enligt svensk tid. Kontrollera kurswebben för schema. Mellan kursträffarna sker lärandeaktiviteter på webbaserad lärplattform. Tillgång till dator med kamera, mikrofon och internet krävs.  

Anmälan HT23

  • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-61043

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, alternativt socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Maria Flink, maria.flink@ki.se, 070-27 88 357
Sebastian Lindblom, sebastian.lindblom@ki.se, 073- 74 15 309

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen