Reumatologi ur ett interprofessionellt perspektiv

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Syftet med kursen är att ge en god teoretisk bas avseende sjukdomslära, behandling och teamarbete vid inflammatorisk ledsjukdom. Personcentrering och forskningsanknuten undervisning är centrala i kursen och fokus kommer att vara på hur samtliga ingående kunskapsområden knyter an till den egna professionen och stimulerar teamarbete. Kursen innehåller basala delar av följande; smärtmekanismer, immunologi, sjukdomslära, farmakologi, medicinsk behandling och rehabilitering, komplikationer och prognos för de vanligaste inflammatoriska ledsjukdomarna, patientens och de olika hälsoprofessionernas roller i reumateamet, levnadsvanor samt vanligt förekommande komorbiditet vid inflammatorisk ledsjukdom, personcentrering och samverkan.

Information om distansutbildningen

I kursen ingår 8 schemalagda digitala kursträffar (via Zoom) och däremellan eget arbete och grupparbete med studieuppgifter. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line. Lärplattformen Canvas används. Tillgång till dator med internetuppkoppling och kamera krävs.

Anmälan HT23

  • 25%, Distans, Undervisning på dagtid
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-61046

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Nina Brodin, nina.brodin@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen