Åldrande och åldersrelaterad sjuklighet ur ett biologiskt, epidemiologiskt och kliniskt perspektiv

 • 15 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Den demografiska omställningen mot en äldre befolkning under det senaste halvseklet innebär enorma samhällsutmaningar i Sverige och globalt. Sverige har en av de högsta andelarna äldre i världen: ungefär en femtedel av befolkningen är över 65 år, och den äldsta (85+ år) är det snabbast växande segmentet av befolkningen. Även om vi nu lever längre och friskare liv leder en åldrande befolkning till ett ökande antal människor med kroniska sjukdomar och funktionsberoende, vilket i hög grad påverkar familjer och samhällen. Att förstå sociala, biomedicinska och beteendemässiga faktorer, och upptäcka de vägar genom vilka de relaterar till äldre vuxnas hälsa, är av yttersta relevans när vi strävar efter att komprimera funktionshinder och sjuklighet till en kort period mot slutet av livet. En sådan komprimering är avgörande inte bara för individer, utan också för att minska den ekonomiska och samhälleliga bördan av funktionshinder och sjuklighet i livets slutskede.

Kursen ska ge en bred teoretisk och metodologisk kunskap om åldrande från biologisk till samhällelig nivå, inklusive komplexiteten och heterogeniteten i hälsa i ålderdomen. Detta kommer att förbereda studenterna för kliniskt och socialt arbete, samt hälsofrämjande, ledning och politik för hälsa i ålderdom i en mängd olika sammanhang som täcker medicinsk till högre utbildning och akademiska miljöer.

Information om distansutbildningen

Två tillfällen på campus kommer att schemaläggas (2-3 dagar vardera), inklusive presentation av examinationsuppgift. Lärandeaktiviteterna kommer att ske huvudsakligen digitalt och bestå av föreläsningar, onlinediskussioner och självstudier. Närvaro vid alla pass är obligatorisk och kommer att schemaläggas under dagtid enligt svensk tid. Tillgång till dator med kamera, mikrofon och internet krävs. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line och på campus. Lärarstöd via en lärplattform.

Anmälan VT24

 • 100%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Solna
 • 15 januari 2024 - 24 mars 2024
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-12005

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård eller medicin. Alternativt socionomexamen. Dessutom krävs Engelska B/ Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Debora Rizzuto, debora.rizzuto@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen