Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen vänder sig till verksamma inom vård och omsorg av äldre. Kursen passar ovan nämnda grupper som önskar fördjupa sig inom området äldre ur ett interprofessionellt perspektiv, inom ramen för vidareutbildning och specialisering. Kursens fokus är hälsa och hälsofrämjande arbetssätt i relation till äldre och vård och omsorg av äldre, samt de utmaningar som äldres komplexa sjukdomspanorama innebär. Ett stort fokus ligger på interprofessionellt samarbete för att möta dessa utmaningar. Kursen ges delvis på distans med några fysiska träffar. Detta ger en flexibilitet och möjliggör för personer som inte bor i Stockholm att delta i kursen. I e-lärandet läggs stort fokus på att skapa interaktioner mellan studiedeltagarna och lärarna.

Information om distansutbildningen

Antal fysiska träffar i Flemingsberg: 2 heldagar.
Antal digitala träffar: 1 heldag och 1 halvdag
Kursen innehåller en blandning av föreläsningar, seminarier, eget arbete och grupparbeten samt examinationen. De fysiska och digitala kursträffarna är obligatoriska. Deltagande förutsätter att du har tillgång till dator och internetuppkoppling.

Anmälan HT23

Kurstillfället är inställt

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 28 augusti 2023 - 05 november 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-61051

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2023 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anna-Karin Welmer, anna-karin.welmer@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen