Covid-19 - hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst

En e-utbildning för all personal inom vård och omsorg inom regioner och kommuner, både de som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst, för att ge baskunskap om covid-19.

Handwashing
Handtvätt. Foto: Michelle Azorbo

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Kursen är kostnadsfri. Detta är den första utbildningen.

Anmälan

Anmäl dig här.

 

Har du redan anmält dig? Logga in igen här!