Covid-19 - triage och användande av personlig skyddsutrustning

En e-utbildning för sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst som kan tänkas arbeta mera vårdnära med misstänkta eller bekräftade fall av covid-19.

Protective gear Covid-19
Personlig skyddsutrustning. Foto: Petra Hellbom

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Kursen är kostnadsfri. Detta är den andra utbildningen.

Anmälan

Observera att det inte längre är möjligt att anmäla sig till e-utbildningarna om covid-19. Från och med 1:a februari 2023 kommer utbildningarna stängas ner helt. Om du redan har anmält dig och vill avsluta kursen kan du göra det fram till och med 31:a januari 2023. Klicka här för att gå till kursen igen.