Covid-19 - triage och användande av personlig skyddsutrustning

En e-utbildning för sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst som kan tänkas arbeta mera vårdnära med misstänkta eller bekräftade fall av covid-19.

Protective gear Covid-19
Personlig skyddsutrustning. Foto: Petra Hellbom

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Kursen är kostnadsfri. Detta är den andra utbildningen.

Anmälan

Anmäl dig här.

 

Har du redan anmält dig? Logga in igen här!